۰ سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!

فهرست مقالات

رسانه جدید

مقایسه مترونیدازول و اکتی ژل در درمان

این مطالعه نشان از اثر مثبت هر دو دارونما بوده است این به گونه ای است که ژل اکتی ژل به اندازه مترونیدازول مؤثر میباشد. به علت قابلیت باالی فرموله این محصول )وجود پلی ساکاریدها( و مکانیسم منحصر به فرد 2QR باعث شده که این محصول به راحتی قابلیت مقایسه و جایگزین با آنتی بیوتیکهایی نظیر مترونیدازول که خط اول درمان برای بیماری های واژینال هستند باشد
۲۳ فروردین ۱۳۹۹

2qrچیست؟

۲۳ آذر ۱۳۹۸